Việc xin cấp Sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất luôn là vấn đề nóng được dư luận quan tâm trong nhiều năm tại Việt Nam. Nhiều người dân gặp khó khăn trong việc xin cấp Sổ đỏ cho thấy những bất cập trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật, chưa hiểu rõ về quy trình, thủ tục làm Sổ đỏ. Dưới đây là điều kiện được cấp Sổ đỏ mới nhất năm 2019 được quy định từ Nhà nước, các bộ ngành liên quan.

SỔ ĐỎ LÀ GÌ?

Trước khi tìm hiểu về thủ tục Sổ đỏ, chúng ta nên hiểu Sổ đỏ là gì? Sổ đỏ với Sổ hồng có ý nghĩa, khác biệt như thế nào?

Sổ đỏ là cách gọi thông dụng ngắn gọn của người dân khi nói đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bìa ngoài có màu đỏ. Theo Luật Đất đai năm 2003, Khoản 20 Điều 4 giải thích:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.”

Với Sổ hồng là tên gọi của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, được nhận diện với bìa màu hồng. Theo điều 11, Luật Nhà ở năm 2005, Sổ hồng được cấp cho chủ sở hữu theo quy định sau đây:

+ Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

+ Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên, vào ngày 10/12/2009, theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ đã đưa ra quy định thống nhất về 2 loại giấy có tên gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành. Hiện nay, Sổ đỏ và Sổ hồng đều được lưu hành và có giá trị pháp lý.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

Theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp sau được cấp Sổ đỏ:

Có giấy tờ quyền sử dụng đất

Trường hợp 1: Hộ gia đình, có giấy tờ về QSDĐ (đứng tên mình)

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 (ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực);

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như: Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở…

- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980; Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp…

Trường hợp 2: Có giấy tờ nhưng giấy tờ nhưng ghi tên người khác

Theo khoản 2 Điều 100 Luật đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu:

+ Đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển QSDĐ có chữ ký của các bên có liên quan (do mua bán, tặng cho mà chưa sang tên…),

+ Nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển QSDĐ,

+ Không có tranh chấp thì được cấp Sổ.

Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án, kết quả hòa giải

- Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân,

- Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án,

- Văn bản công nhận kết quả hòa giải thành,

- Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

Lưu ý: Khi xin cấp Sổ đỏ nếu chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải nộp tiền.

Trường hợp 4: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Sổ thì được cấp Sổ; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện.

Không có giấy tờ có quyền sử dụng đất

Theo điều 101, Luật Đất đai năm 2013 quy định, các cá nhân, hộ gia đình không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn được cấp Sổ đỏ:

Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà không có các giấy tờ về QSDĐ;

- Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Trường hợp 2: Phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được cấp Sổ đỏ và phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

- Đang sử dụng đất không có các giấy tờ về QSDĐ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

- Được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Sổ.

>>Xem thêm: Giấy cấp phép xây dựng là gì?

 

 

 


 • Hướng dẫn thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

  Hướng dẫn thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu

  Trong chuyên mục Cấp phép xây dựng, Kiến Trúc VNHome đã đề cập đến Điều kiện cấp Sổ đỏ mới nhất năm 2019, giải thích các trường hợp được cấp Sổ đỏ. Còn trong bài viết ngày hôm [...]

  Xem thêm
 • Giấy phép xây dựng là gì?

  Giấy phép xây dựng là gì?

  Để một ngôi nhà có thể xây dựng thuận lợi, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các chủ đầu tư và cá nhân hộ gia đình thì việc tìm hiểu về thủ tục xin cấp phép xây dựng là điều vô cùng [...]

  Xem thêm